• facebook bw
  • twitter bw
  • linkedin bw
Alle artikelen...
Alle beschouwingen...
Alle oefeningen...
Nelleke Metselaar ingewijd als gids

In november j.l. is Nelleke Metselaar ingewijd als gids in het Zen Zien Tekenen in de traditie van Frederick Franck.

Nelleke maakte in 2005 kennis met het Zen Zien Tekenen in een weekend met Leo van Vegchel. Vanaf die tijd heeft zij met hem gewerkt en bijgedragen aan de ontwikkeling van het Zen Zien Tekenen in Nederland. Eerst vooral door het organiseren van cursussen en het opzetten van de website, daarna ook in het lesgeven zelf. Het laatste jaar heeft zij zich samen met Leo van Vegchel en Lenie Otten gebogen over het veilig stellen van de enorme collectie tekeningen van Maria Adriaens. Dit jaar is bij Asoka mede door haar inspanningen het ‘Zen Zien Tekenen Inspiratieboek’ verschenen met tekeningen en teksten van allerlei tekenaars, dichters en zenmeesters.

De traditie van de ‘overdracht’ en inwijding tot gids in het Zen Zien Tekenen is nog relatief jong: Frederick Franck heeft er heel bewust voor gekozen in het Zen Zien Tekenen de zentraditie van de lijn over te nemen. Daarbij vertrouwt een zenmeester zijn ‘leer’ toe aan een student, die deze dan op zijn/haar beurt kan doorgeven. Het is een overdracht ‘van hart tot hart’. Als grondlegger van het Zen Zien Tekenen was Franck de eerste die dit ook zo deed, met instemming van de Amerikaanse zenmeesters DT Suzuki en Kobori Sohaku. Hij gaf zijn leer en daarmee de leerbevoegdheid door aan enkele Amerikaanse studenten en aan Maria Adriaens in Nederland.

In de VS is alleen Joanne Finkel nog actief met het geven van workshops. In Nederland leeft de lijn voort zoals Franck die bedoeld heeft: Maria Adriaens gaf het stokje van het Zen Zien Tekenen door aan Leo van Vegchel en Lenie Otten. En deze nu op hun beurt aan Nelleke Metselaar.

Nelleke behoort tot een vierde generatie 'gidsen': in de Zen Zien Tekenentraditie is de titel gids gekozen omdat het de verhouding beter weergeeft dan een hiërarchische verhouding van leraar/leerling. Werkelijk inzicht in wat het Zen Zien Tekenen kan betekenen kan alleen ontstaan als er wederzijdse openheid is en ontvankelijkheid voor elkaars kennis en ervaring. Een gids heeft het vertrouwen gekregen van zijn of haar ‘leraren’ om het gedachtengoed en manier van werken naar volledig eigen inzicht verder te brengen in de wereld.

Rondom de huidige vier gidsen is er een aantal mensen actief met het geven van introductielessen en -cursussen in het land en het organiseren van tekendagen.

de gidsen

Van l.n.r. de gidsen: Maria Adriaens, Nelleke Metselaar,
Lenie Otten en Leo van Vegchel. Midden: 
zenmeester (en promotor van het Zen Zien Tekenen) 
Dick Verstegen.

 
Terug

"De betekenis van het leven is om te zien"
Hui Neng, 7e eeuw

"Bij Zen Zien Tekenen ziet het oog, wordt je hart bewogen, en tekent je hand" Frederick Franck

"Zoals jij de wereld ziet, zo ziet de wereld jou" Leo van Vegchel

"Wat ik niet heb getekend heb ik nooit werkelijk gezien" Frederick Franck

"Het tekenen van een braamblad werd het begin van een pelgrimstocht" Maria Adriaens

"Wanneer je kijkt zie je nog niet, wanneer je ziet grijpt het je aan" Willem Hussem

"Zien doe je niet alleen met je ogen" Vincent Bijlo

"Wat is het moeilijkste van alles?"

"Dat wat het makkelijkste lijkt: te kunnen begrijpen wat je met de ogen ziet" J. W. Goethe

"Wat te doen als je alles hebt geprobeerd en niets lukt? Doorlopen!" Ton Lathouwers